RSS Besleme ile Abone ol

Feta Ödülleri

1- PROJENİN ADI: FETA GÜNÜ VE FETA ÖDÜLLERİ

2- PROJENİN KONUSU: TEMEL İNSANİ DEĞERLER

3- PROJENİN AMACI : Öğrencilerimize ve Taraklı Halkına toplumsal bir misyon yüklemek .

4- PROJENİN HEDEFLERİ :

a)Genel hedefler: Temel insani ve ahlaki değerlere vurgu yaparak belirtilen değerlerin toplumsal dinamiklerini sağlamlaştırmak.

b)Özel Hedefler:

 1. Milli eğitimimizin temel amaçlarını gerçekleştirebilecek farklı bir eğitim ve öğrenme ortamı hazırlamak. Çünkü eğitim kişide ekonomik boyutlu bir hüner oluşturma çabasının yanı sıra sosyal boyutlu bir erdem meydana getirme çalışmasıdır.
 2. Organizasyonun sahibi olarak Taraklı Lisesi öğrencilerine toplumsal bir sorumluluğu üstlenmenin gurur ve onurunu yaşatarak öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine zemin hazırlamak.
 3. Bu yıl için Türkiye, önümüzdeki yıl Dünya ya açılım yapmak süreti ile sembol kişilikler seçerek ödüllendirmek süreti ile Feta değerlerinin (Temel İnsani Değerler) yaygınlaşmasını sağlamak, önemini vurgulamak.
 4. Özelde Taraklı da genelde Sakarya,Türkiye ve Dünyada iyi bir şeyler yapma gayretleri ile ortaya çıkacak insanlık sinerjisine Taraklı Lisesi öğrencilerinin de katkıda bulunmasına zemin hazırlamak.
 5. Feta ödülü verilen kişilerle okulumuz ve öğrencilerimiz arasında manevi bağlar oluşturmak.
 6. Toplumsal ilişkilerde ahlaki değerlerin ön plana çıkarılmasına vurgu yapmak.
 7. Öğrencilerimizin diğer insanların sorunlarına da ilgi göstermelerini ve çözüm oluşturmalarını sağlayarak sosyal varlık olma bilincini geliştirmek.

5- MEVCUT DURUM : Taraklı’da böyle bir organizasyon bulunmadığı gibi Türkiye ve gerekse Dünya ölçeğinde kuşatıcı özelliği son derece geniş başka bir organizasyon bulunmamaktadır.

6- KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Yeni bir organizasyon olması nedeni ile uygulamada ve günün anlam ve öneminin yaygınlaştırılmasında çeşitli sorunların yaşanacağı tahmin edilmektedir.

7- PROJENİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: Proje tüm insanlığı insanlık değerleri noktasında buluşturmayı hedeflemesi her türlü siyasi,ideolojik, gurupsal ve etnik kategorilerin üstünde bir konuma sahip olması açısından çok güçlü ve kendisine iltifat çekici niteliktedir. Ancak projenin yeni olması tanıtımının yeterli düzeyde olmaması başlangıç itibariyle normal karşılanabilecek zayıflıklar içermektedir.

8- PROJENİN KAYNAĞI: Projeye gönül verebilecek tüm yerel yöneticiler ve girişimciler.

9- PROJENİN KAPSAMI: Tüm Türkiye’yi kuşatması hedeflenen projenin önümüzdeki yıl itibariyle tüm Dünya’ya yönelik olacak şekilde yaygınlaştırılacaktır.

10- PROJENİN UYGULAMA PLANI:

1- Feta ödülleri izleme komitesi oluşturmak.
Her sınıf düzeyinde öğrenci üye seçilecek.
Okul düzeyinde her sınıftan birer temsilci komite üyesi seçilecek.( 8 öğrenci)
Okul Aile Birliği toplantısında dört öğrenci velisi komite üyesi seçilecek.
Öğretmenler Kurulunda dört öğretmen komite üyesi seçilecek.
2- Feta ödüllerinin hangi dallarda verileceği Feta ödülleri izleme komitesi tarafından belirlenecek.
3- Feta izleme komitesi üyeleri verilmesi planlanan ödül dalları ile ilgili Ülke genelinde çeşitli gözlem ve irtibatlarla kendi adaylarını belirlemeye çalışacaklar.
4- Belirlenen adaylar içinde izleme komitesinin ortak kararıyla ödüllerin verileceği kişiler tesbit edilecek.
5- Proğramla ilgili idari amirlerden gerekli izin alınacak.
6- Ödül verilmesi planlanan kişiler ve diğer misafirler Taraklı’ya davet edilecek.
7- Salon toplantısı tarzında düzenlenecek program uygulamaya konulacaktır.
8- Her yıl 1 Haziran günü Feta günü ilan edilecek ve bü günle ilgili çalışmalar yapılacak 1 Haziran’ı takip eden ilk Pazar günü Feta ödülleri organizasyonu yapılacaktır.

11- SÜREKLİLİK: Proje her yıl Taraklı’da uygulanacak 2007 yılında Dünya’ya yayılacak,2010’ da tüm Dünya ülkelerinden bir temsilciye Taraklı’da Feta ödülü verilmiş olacak.

12- İZLEME VE DEĞERLENDİRME: Feta ödülleri izleme komitesi projenin tanıtımı ve işleyişi ile ilgili değerlendirmelerin yapılmasını sağlayacaklardır.

13- SONUÇ GÖSTERGELERİ:

 1. Öğrencilerimiz büyük bir organizasyonu başarmanın sevinci ile kendilerini çok daha büyük çalışmalara motive etmiş olacaklar.
 2. Öğrencilerimiz sosyalleşecek farklı insan ve meslek tipleri onlarda yeni hedefler belirlemeye yol açacak.
 3. Taraklı ve Taraklı Lisesi geleneksel olarak düzenlenen ve her geçen yıl gelişme gösteren bir sosyal, kültürel ve eğitim organizasyonunun sahipliğini üslenecektir.
 4. Bu çalışmalar Türk ve Dünya kültürüne, eğitim hayatımıza katkı sağlayacak, böylelikle ülkemizin medeniyetler yarışında ön sıralara geçmesini sağlayacak üretimlere zemin hazırlamış olacaktır.
 5. Öğrencilerimiz bu çalışmalarla genel anlamda Dünya barışına katkı sağladıkları gibi özel anlamda kendilerini temel insani değerlerle donatmanın iç disiplinini geliştirmiş olacaklardır.